zad1 15

Zadanie 1 - sieć cieplna od komory K-12 do komory K–18 przy ul. Struga i Zbrowskiego.