zad16w

Zadanie 16 - sieć cieplna os. XV-Lecia (W-4) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego, Miłej i Kusocińskiego wraz z budową 7 węzłów.

 

Zadanie nr 16