"Reduction of energy losses at the Radom district heating" 

 

RADPEC projekt ostatnia kwota

„Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia"

PROGRAM: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
PRIORYTET: IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
DZIAŁANIE: 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT: „RADPEC" SA
WARTOŚĆ PROJEKTU: 57 077 588,67
KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 281 502,72 zł
OKRES REALIZACJI: 2007 - 2015
OPIS PROJEKTU:
Projekt dotyczy modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu, w trakcie której RADPEC przebuduje 30,73 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych są wymieniane na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizuje także 215 węzłów cieplnych, które będą bardziej energooszczędne od obecnych.
Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie strat ciepła - roczne zużycie energii obniży się o 75 888 GJ/rok. Z tymi oszczędnościami wiąże się ograniczenie emisji dwutlenku węgla (unikniecie emisji 19,77 tys. ton CO2).
Dodatkowym efektem realizowanej w ramach projektu modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych będzie ograniczenie zagrożenia awariami, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.