RADPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Wartość projektu wzrosła o 10327708 zł, a dotacja unijna dla RADPEC-u będzie większa o 5939126 zł. Dzięki temu został zwiększony zakres modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowe zadania będą realizowane w roku 2015.