3zad 08

Zadanie 3 - sieć cieplna od komory U-13 (ul. Armii Ludowej) do komory KU6A (ul. Jana Pawła II) wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Lipskiej, Cisowej i Wyścigowej.

 

 

Zadanie nr 3