Czarno

Zadanie 2 - sieć cieplna od komory W-12 do komory W-19 przy ul. Wierzbickiej (prace w maju 2014 przy ul. Czarnoleskiej).

Zadanie nr 2