wierzb4

Zadanie 2 - sieć cieplna od komory W-12 do komory W-19 przy ul. Wierzbickiej (prace w kwietniu i maju 2014).

 

Zadanie nr 2