Wierzb3

Zadanie 2 - sieć cieplna od komory W-12 do komory W-19 przy ul. Wierzbickiej (prace w marcu 2014).

 

Zadanie nr 2