Zadania na rok 2014 w projekcie „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii: