Harmonogram realizacji Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" w roku 2013:


Harmonogram*

* Niniejszy harmonogram może ulec zmianie

 

 

 

 

Zdjęcia z realizacji projektu w roku 2013