9 2 top1

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE
Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna informuje, że zamieściło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE dotyczące zadań na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013" w ramach działania 9.2 priorytetu „Efektywna dystrybucja energii". Nr umowy POIŚ.09.02.00-00-030/10-00.

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE ukazało się dnia 12.03.2013 r.

 

ZADANIE 1. Przebudowa sieci cieplnej od komory W-12 do komory W-19 przy ul. Wierzbickiej.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 2. Przebudowa przyłączy do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Czarnej i Grzecznarowskiego.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 3. Przebudowa sieci cieplnej o/Ustronie od komory UC-6 do komory UC-8 wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Osiedlowej.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 4. Przebudowa sieci cieplnej przy ul. Grzybowskiej i Olsztyńskiej wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Grzybowskiej i Olsztyńskiej wraz z budową 9 węzłów cieplnych

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 5. 5a) Przebudowa sieci cieplnej od komory M5A (ul. Mieszka I) o/Michałów wraz z sieciami do węzłów w budynkach przy ul. Sobieskiego, Królewska, Królowej Jadwigi oraz Jagiellońskiej,
5b) Przebudowa sieci spinającej od komory MP-9 do komory MK-10/2,
5c) Przebudowa 9 węzłów cieplnych.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 6. 6a) Przebudowa sieci cieplnej o/Planty od sieci tradycyjnej do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Jastrzębiej wraz z budową 5 węzłów cieplnych,
6b) Przebudowa 1 węzła cieplnego.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 7. Przebudowa sieci cieplnej o/XV-Lecia (W-1) do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. 11-Listopada, Sportowej i Stefczyka wraz z budową 12 węzłów cieplnych.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 8. 8a) Przebudowa sieci cieplnej o/Gołębiów - Łucznik od komory M-7 (ul. Żółkiewskiego) wraz z sieciami do węzłów cieplnych .w budynkach przy ul. Paderewskiego, Szczawińskiego i Chrobrego,
8b) Przebudowa 5 węzłów cieplnych.

Ogłoszenie do pobrania

ZADANIE 9. 9a) Przebudowa sieci cieplnej na o/Borki wraz z budową 12 węzłów cieplnych,
9b) Przebudowa 2 węzłów cieplnych.

Ogłoszenie do pobrania

Zadanie 10. Przebudowa 18 węzłów cieplnych.

Ogłoszenie do pobrania

 

9 2 bottom1