dsekomatRolę doradcy finansowego w procesie pozyskiwania dotacji na realizację projektu 
pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" pełniła firma Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o.