Podpisanie umowyRadomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna otrzyma ponad 25 milionów zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Umowę w tej sprawie Zarząd spółki podpisał 28 grudnia 2012 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Radomiu w ramach projektu, którego wartość przekracza 47 milionów zł brutto, będzie trwała do czerwca 2015 roku. W tym czasie „RADPEC" przebuduje ponad 23 km sieci ciepłowniczej. Odcinki sieci wykonane w starych technologiach kanałowych zostaną wymienione na rurociągi w technologii preizolowanej z pogrubioną izolacją. Spółka zmodernizuje także 160 węzłów cieplnych indywidualnych i 23 węzły grupowe, które będą bardziej energooszczędne od obecnych.

 

 


 

9 2 top1 

Projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" będzie dofinansowany w ramach działania nr 9.2 „Efektywna dystrybucja energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Efektem realizacji projektu będzie zmniejszenie strat ciepła. „RADPEC" zaoszczędzi ponad 56 tysięcy gigadżuli energii cieplnej (taką ilością można ogrzewać przez rok 30 średniej wielkości szkół). Z tymi oszczędnościami wiąże się zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 6 tysięcy ton rocznie.
Dodatkowym efektem realizowanej w ramach projektu modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych będzie ograniczenie zagrożenia awariami, a co za tym idzie, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

Podpisanie umowy

Moment podpisania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowę podpisują prezes Jan Mazurkiewicz i wiceprezes Artur Moroz w obecności koordynatora NFOŚiGW - Marty Krawczyk.

 

9 2 bottom1