Sprostowanie nr 2021/S 038-096102 do ogłoszenia nr 2020/S 252-637605 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dotyczącego zadania: „Budowa bloku kogeneracyjnego o mocy ok. 75 MWt / 22 MWe w Ciepłowni Południe przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu”.

Sprostowanie nr 2021/S 038-096102