Informacja o wynikach postępowania przetargowego z dnia 03.02.2020 r. na zadanie: Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2021 i w 684 obiektach RADPEC S.A. w roku 2022 zgodnie z Normami PN-HD 60364-6:2008, PN-E-05115:2002, PN-EN50522:2011 oraz Prawem budowlanym art. 62 ust 1 pkt 2.

Wynik postępowania przetargowego