1Wierzbicka

Przewidziane na ten rok zadania w ramach Projektu pn. „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" są już na ukończeniu.

Prace trwają jeszcze przy budowie sieci ciepłowniczej przy wzdłuż ul. Wierzbickiej.

Zadanie to podzielone jest na etapy a ostatni zakończy się we wrześniu przyszłego roku. Do tego czasu wykonawca przebuduje sieć ciepłowniczą o długości 1760 mb. Prace przebiegają zgodnie z uzgodnionym między wykonawcą a inwestorem harmonogramem robót.

 

 

 

 Poniżej archiwalne zdjecia z prac już zakończonych:

 

1Czarna 1Grzecznarowskiego

 przy ul. Czarnej

 

 przy ul. Grzecznarowskiego

 

1Grzybowska 1Jastrzebia

 przy ul. Grzybowskiej

 

 przy ul. Jastrzębiej

 

1Lokietka 1Osiedlowa

 przy ul. Łokietka

 

 przy ul. Osiedlowej

 

1Szczawinskiego 1Zubrzyckiego

 przy ul. Szczawińskiego

 

 przy ul. Zubrzyckiego

 

1wezel

 

 

 

 

 

 

W trakcie realizacji projektu zmodernizowanych zostanie 160 węzłów indywidualnych i 23 węzły grupowe. Na zdjęciu obok widzimy jeden ze zmodernizowanych w tym roku węzłów ciepłowniczych.