2604www01

Na budowie drugiego etapu Instalacji Oczyszczania Spalin Ciepłowni Południe zostały zamontowane 2 główne elementy konstrukcyjne filtrów (na zdjęciu są to czerwone obiekty w kształcie prostopadłościanów) oraz reaktor fluidalny (o kształcie walca).

2604www02

Dźwig wymagał dodatkowego dociążenia, aby zachować stabilność przy podnoszeniu bardzo ciężkich elementów IOS.

 

2604www03

Obok pracował drugi dźwig, który ustawiał kontener sprężarkowni.

 

2604www04

Dźwig podnosi pierwszy z dwóch głównych elementów konstrukcyjnych filtrów.

2604www05

 

2604www06

Element konstrukcyjny mocowany jest do leja zsypowego.

 

2604www07

Kontener sprężarkowni stoi już na miejscu.

 

2604www08

Drugi z głównych elementów konstrucyjnych jest umieszczany na swoim leju zsypowym.

2604www09

 

2604www10

Reaktor fluidalny przenoszony jest na konstrukcję IOS.

2604www11