www1 30032022

Rozpoczęły się dostawy elementów do realizacji 2 etapu budowy Instalacji Oczyszczania Spalin na terenie Ciepłowni „Południe”. Wczoraj dotarły elementy filtra, a dzisiaj dolny segment reaktora fluidalnego.

 

www2 30032022

 

www3 30032022

 

www4 30032022

 

www0 31032022