20220224 www1

Wykonywanie zbrojenia płyty fundamentu pod instalacje IOS dla kotłów K4 i K5.

20220224 www2

 

20220224 www3

Nowe fundamenty pod przyszłe kanały spalin.

 

20220224 www4

Prace związane z zasypywaniem starej infrastruktury (kanału) służącej do odbioru żużla. W tym miejscu powstanie nowa droga.

20220224 www5

 

20220224 www6

Montaż kolejnych, dla kotłów K4 i K5, wentylatorów powietrza mieszającego dla instalacji odazotowania.