07022022www stacja

Od czasu naszej ostatniej wizyty na budowie wykonano stację uzdatniania wody w Ciepłowni „Północ”...

 

07022022www kontener

i powstał budynek technologiczny instalacji odsiarczania.

 

07022022 beton

Obecnie wykonywany jest fundament pod zbiornik wody amoniakalnej.