Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna, będąc dostawcą ciepła do budynków mieszkalnych, instytucji, obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych w naszym mieście, czuje się w obowiązku poinformować Państwa o konieczności wprowadzenia zmiany taryfy opłat za ciepło, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Pismo do odbiorców ciepła