eko3

Odebrano i przekazano do eksploatacji pierwszy etap największej w historii naszego przedsiębiorstwa inwestycji, jaką jest Instalacja Oczyszczania Spalin. Ukończony etap obejmuje instalację dla trzech kotłów Ciepłowni „Południe", które dzięki tej instalacji diametralnie obniżyły emisję SO2, NOx i pyłu. Te proekologiczne działania, które podejmujemy doskonale wpisują się w hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi - „Zainwestuj w nasza planetę".

eko2

 

eko1