RADPECdyplom2022Tomasz Nita, Prezes Zarządu „RADPEC” S.A.:

Nie ukrywam, że cieszy mnie fakt, iż zdołaliśmy utrzymać trzecią pozycję w gronie najlepszych firm ciepłowniczych. To nie był łatwy rok dla naszej branży, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. W czasie, gdy ceny naszego produktu są ustalane urzędowo na progu rentowności, gdy ponosimy duże koszty uprawnień do emisji CO2, musimy znacznie przyspieszyć działania inwestycyjne, aby dostosować się do szybko rosnących wymagań unijnych. Mimo tych trudności, udaje nam się realizować ambitne cele, a to dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników i bardzo dobrym relacjom z klientami. Ten rok poświęciliśmy największej w historii naszego przedsiębiorstwa inwestycji, która sprawi, iż kilkukrotnie zmniejszymy emisję gazów i pyłu do atmosfery i sprawimy, że system ciepłowniczy naszego miasta będzie bezpieczny i stabilny.