Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „RADPEC" S.A. dn. 24.05.2022 r. o godz. 12:00.

Treść ogłoszenia