Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „RADPEC" S.A. dn. 14.10.2021 r. o godz. 11:00.

Treść ogłoszenia