Dzisiaj jest: 20 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Zarząd „RADPEC" S.A. w Radomiu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 22.06.2018 r. działając na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, powzięło uchwałę Nr 21 w sprawie przymusowego odkupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących do 5% kapitału zakładowego, którzy zgłosili żądanie odkupu akcji w terminie do dnia 30.05.2018 r.

Cena akcji podlegających przymusowemu odkupowi ustalona przez Walne Zgromadzenie wynosi 10,74 zł/brutto (Słownie: Dziesięć złotych i siedemdziesiąt cztery) za jedną akcję i jest zgodna z wartością przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017.