Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 05.02.2018 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Całodobowe świadczenie usług w zakresie bieżącej obsługi, konserwacji i usuwania awarii infrastruktury ciepłowniczej wchodzącej w skład Miejskiej Sieci Ciepłowniczej (MSC) miasta Radomia".

Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.02.2018 r. pod numerem 2018/S 025-055079.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie opublikowane w TED

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1A – Formularz ofertowy dla Rejonu Południowego

Załącznik Nr 1B – Formularz ofertowy dla Rejonu Północnego

Załącznik Nr 2 - JEDZ

Załącznik Nr 3 - Zobowiązanie podmiotu innego

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych przez Wykonawcę usług

Załącznik Nr 5 – Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zadania

Załącznik Nr 6A – Umowa obsługi technicznej MSC dla Rejonu Południowego - (wzór)

Załącznik Nr 6B – Umowa obsługi technicznej MSC dla Rejonu Północnego - (wzór)

zip  Załączniki do Umowy

 

 


 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 


 

 

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego