Dzisiaj jest: 16 Listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanych niżej wymienionych środków trwałych.

Lp. Nazwa środka waga złomu (ok.)
1. Komin D=600mm H=35m 4130
2. Komin D=400mm H=24m 1488
3. Kocioł KMR-600 4000
4. Kocioł RSW RUMIA 2500
5. Kocioł RSW RUMIA 2500
6. Kocioł RSW RUMIA 2500
7. Kocioł RSW RUMIA 2500
8. Kocioł RSW RUMIA 2500
9. Wciągnik BALKANCAR T 1052 MA
(udźwig 3200 kg), masa ok.400kg
400
10. Wciągnik BALKANCAR T 10426 MA
(udźwig 2000 kg), masa ok.300 kg
300
11. Gilotyna N G8, masa ok. 2500 kg 2500

 

1. Cena wywoławcza ww. złomu, tj. 25 318 kg wynosi 6 000 zł (brutto, w tym podatek VAT 23 %), postąpienie 100 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20.11.2017 r. o godz.10.00 w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu (świetlica).
Przetarg obejmuje sprzedaż wyżej wymienionego złomu w całości przez jednego oferenta. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej: 600zł na konto bankowe sprzedającego PEKAO S.A. O/Radom nr 38124057031111000049024537.
Dowodem wpłaty należy się okazać przed przystąpieniem do licytacji. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub oferent, którego cena zostanie przyjęta uchyli się od dokonania zapłaty za nabyte rury stalowe lub złomu mieszanego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu czynności przetargowych, a nabywcy zaliczone na poczet ceny.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty w wysokości wylicytowanej ceny nabycia. Złom należy odebrać w terminie do 30.11.2017 r.
Wszystkie koszty związane z odbiorem złomu ponosi nabywca.
Informacji na temat ww. rur oraz złomu udziela: Pan Posłuszny Wojciech tel. (048) 3846941-45. wew. 219, 507031783.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w godz.8.00-14.00 na terenie obiektu RADPEC S.A. ul. Żelazna 7 po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.