Dzisiaj jest: 16 Listopada 2018    |    Imieniny obchodzą: Maria, Edmund, Marek

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna informuje, że zamieściło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE dotyczące zadań na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013" w ramach działania 9.2 priorytetu „Efektywna dystrybucja energii". Nr umowy POIŚ.09.02.00-00-030/10-00.

 

Regulamin udzielania zamówień sektorowych na roboty budowlane, usługi i dostawy w „RADPEC" SA  

Regulamin 

Dokument do pobrania:

Instrukcja udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE w „RADPEC" S.A. w związku z realizowaniem przez „RADPEC" S.A. Projektu pn.: „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia":

Instrukcja