Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

9 2 top625

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 13.04.2015 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa sieci cieplnej od komory TT-MA do Piłsudskiego 15 oraz przy ul. Śniadeckich 5 i od komory SG 2/1 do Olsztyńskiej 35 i 39 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Remont 2 szt. wentylatorów spalin typ WPWD-80/1,8 kotła WR 25 nr 5 w Ciepłowni Północ przy ul. Ziętalów 2 w Radomiu.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja odżużlacza kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ przy ul. Ziętalów 2 w Radomiu.

norveski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ w Radomiu przy ul. Ziętalów 2 wraz z wymaganymi uzgodnieniami i odbiorami w tym UDT.

norveski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja części ciśnieniowej oraz powietrza podmuchowego kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ w Radomiu przy ul. Ziętalów 2 wraz z wymaganymi uzgodnieniami i odbiorami w tym UDT.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. 11 Listopada 61 i 63 w Radomiu".