Dzisiaj jest: 24 Kwietnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleks, Grzegorz, Aleksander

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28.02.2014 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa sieci cieplnej na o/Borki wraz z budową 14 węzłów cieplnych w Radomiu".

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28.02.2014 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa sieci cieplnej od komory U-13 (ul. Armii Ludowej) do komory U-19 wraz z sieciami do węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Lipskiej, Cisowej i Wyścigowej wraz z budową 1 węzła cieplnego w Radomiu".

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26.02.2014 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa sieci cieplnej od komory M5A (ul. Mieszka I) o/Michałów wraz z sieciami do węzłów w budynkach przy ul. Sobieskiego, Królewska, Królowej Jadwigi w Radomiu – Etap II, wraz z budową 9 węzłów cieplnych".

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 26.02.2014 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa sieci cieplnej od komory M4 (ul. Mieszka I) o/Michałów wraz z sieciami do węzłów w budynkach przy ul. Mieszka I, Królowej Jadwigi, Piastowskiej i Łokietka wraz z budową 3 węzłów cieplnych, w Radomiu".

Rozstrzygnięcia przetargów związanych z realizacją Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" (w roku 2013):

9 2 top1

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna informuje, że zamieściło w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej WSTĘPNE OGŁOSZENIA INFORMACYJNE dotyczące zadań na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013" w ramach działania 9.2 priorytetu „Efektywna dystrybucja energii". Nr umowy POIŚ.09.02.00-00-030/10-00.