Dzisiaj jest: 20 Sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

norveski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Wykonanie instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ w Radomiu przy ul. Ziętalów 2 wraz z wymaganymi uzgodnieniami i odbiorami w tym UDT.

norveski

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja części ciśnieniowej oraz powietrza podmuchowego kotła WR 25 nr 4 w Ciepłowni Północ w Radomiu przy ul. Ziętalów 2 wraz z wymaganymi uzgodnieniami i odbiorami w tym UDT.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. 11 Listopada 61 i 63 w Radomiu".

9 2 top625

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30.03.2015 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie:
„Przebudowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów przy ul. Młodzianowska 11/17 i Planowej 13 w Radomiu, wraz z budową 9 węzłów cieplnych".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja części ciśnieniowej kotła WR 25 nr 5 wraz z wykonaniem dokumentacji remontu kotła w zakresie określonym wraz z wymaganymi uzgodnieniami i odbiorami w tym UDT

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja rusztu mechanicznego kotła WR-25 Nr 1 w Ciepłowni Południe