Dzisiaj jest: 10 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

9 2 top625

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 08.06.2015 r. przekazało Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa 8 węzłów cieplnych w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja rusztu mechanicznego kotła WR-25 Nr 1 w Ciepłowni Południe.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynkach przy ul. Młodzianowskiej 1, 3, 7, 9 w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłączy ciepłowniczych do węzłów w budynku Szkoły, Warsztatów i Bursy przy ul. Śniadeckich 5 w Radomiu”. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 186 000 EURO.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych i §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2015 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Hotelu „GROMADA" w Radomiu, ul. Narutowicza 9, z następującym porządkiem obrad:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B2 przy ul. Paderewskiego - Daszyńskiego w Radomiu".