Dzisiaj jest: 20 Czerwieca 2018    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych zapasów materiałowych Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A.

„Na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U.2013.1030) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC" S.A. w Radomiu na dzień 11 grudnia 2015 r. godz. 1300 w sali konferencyjnej budynku Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B2 przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu".

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. składników majątkowych:

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. ul. Żelazna 7, 26 - 600 Radom
ogłasza postępowanie dwustopniowe na dostawę 30 000 Mg miału węglowego wraz z transportem do Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku B2 osiedle „SYMFONIA" przy ul. Zbrowskiego w Radomiu".