Dzisiaj jest: 20 Sierpnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Sabina, Sobiesław, Bernard

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja rozdzielni 15 kV ABA w Ciepłowni Północ w Radomiu zgodnie z dokumentacja wykonawczą Nr opracowania M-0687.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja rusztu mechanicznego wykonanego wg dokumentacji technicznej ZAMER Kraszewo „Palenisko typu PRC37 kotła WR25 nr 5"

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 688 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 oraz Prawem budowlanym.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 informuje, że posiada do sprzedaży używane silniki elektryczne i złom mieszany.


Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela p. Wojciech Posłuszny Tel. 48 3846941 do 45 wew. 219, kom. 507031783.
Silniki różne w ilości 47 szt. i złom mieszany w ilości ok.19 Mg podlegające sprzedaży znajdują się w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 w magazynie technicznym Spółki.