Dzisiaj jest: 15 Października 2018    |    Imieniny obchodzą: Jadwigi, Teresy, Brunona

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja rusztu mechanicznego wykonanego wg dokumentacji technicznej ZAMER Kraszewo „Palenisko typu PRC37 kotła WR25 nr 5

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa i montaż dynamicznej wagi kolejowej (bezfundamentowa) z monitoringiem na terenie bocznicy kolejowej Stara Wola w obrębie bramy kolejowej przy wjeździe na teren Ciepłowni Północ przy ul. Ziętalów 2 w Radomiu zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja zasilania pomp obiegowych PO25, PO26, PO27, PO28 w Ciepłowni Południe w Radomiu zgodnie z dokumentacja wykonawczą Nr opracowania M-0688.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja rozdzielni 15 kV ABA w Ciepłowni Północ w Radomiu zgodnie z dokumentacja wykonawczą Nr opracowania M-0687.

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Modernizacja rusztu mechanicznego wykonanego wg dokumentacji technicznej ZAMER Kraszewo „Palenisko typu PRC37 kotła WR25 nr 5"

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej niskiego i średniego napięcia w 688 obiektach RADPEC S.A. zgodnie z Normą PN-HD 60364-6:2008 oraz Prawem budowlanym.