Dzisiaj jest: 20 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Zientarskiego 3 w Radomiu". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 225 000 EURO.

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Zbrowskiego 61B w Radomiu". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 225 000 EURO.

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, na zadanie „Budowa przyłącza ciepłowniczego do węzła w budynku przy ul. Szewska 20 w Radomiu". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe o wartości poniżej 5 225 000 EURO.

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Wykonanie robót budowlanych:
a) Zadanie nr 1: Remont elewacji budynków administracyjnych nr 1 i nr 2 przy ul. Żelaznej 7 w Radomiu zgodnie przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
b) Zadanie nr 2: Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Ciepłowni Północ przy ul. Ziętalów 2 w Radomiu zgodnie przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
c) Zadanie nr 3: Roboty budowlane – remont szachów studni głębinowych, nakryw studzienek, fundamentów zbiorników na wodę w SUW przy ul. Energetyków zgodnie z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

 

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7 ogłasza w formie licytacji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż złomu pochodzącego z silników elektrycznych o różnych mocach od 3kW do 400 kW o łącznej wadze ok. 20 Mg, w ilości 53 szt.
Cena wywoławcza złomu silnikowego – 1,5 zł/za 1 kg złomu ( brutto w tym podatek VAT 23 %), postąpienie 0,05 zł

 

„Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Żelaznej 7, uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Informatyki Statystycznej w Radomiu, przy ul. Planty 39/45, z następującym porządkiem obrad: