power2020

W dniach 27-28 stycznia 2020 r. odbyła się XX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL poświęcona perspektywom rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat. Wiceprezes Krzysztof Zborowski wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. Potencjał rynku ciepła i implikacje programu Czyste powietrze.

Uczestnicy wymieniali poglądy między innymi na temat konsekwencji ustawy o promowaniu kogeneracji. Rozwinięciem tego tematu był wpływ rynku mocy na sektor ciepłowniczy. Innym zagadnieniem, jakie podjęli uczestnicy panelu, była efektywność systemów ciepłowniczych. Zastanawiano się także nad wyborem optymalnego paliwa dla nowych jednostek wytwórczych (węgiel, gaz, czy biomasa), a także nad możliwościami pozyskiwania ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz odpadów. Na koniec odniesiono się do zagadnienia odtwarzania infrastruktury ciepłowniczej oraz możliwości finansowania rozwoju źródeł i sieci ciepłowniczych. Dyskusja objęła również temat optymalizacji doboru źródeł ciepła systemowego pod kątem przyszłych wymogów środowiskowych.