Dzisiaj jest: 25 Maja 2019    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

RADPEC podsumował realizowany w latach 2012 – 2015 projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity zakres rzeczowy projektu objął wymianę 30,73 km rur sieci ciepłowniczych o średnicach od ø 32 do ø 600 na rury preizolowane, modernizację 194 węzłów cieplnych indywidualnych oraz 21 węzłów grupowych. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu:
• roczne zużycie energii cieplnej niższe o 75374 GJ,
• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 19710 ton,
• zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców w wyniku zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii.

end
Uroczystość zakończenia projektu odbyła się 18 września 2015 r. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, a wśród nich władze miasta z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, przedstawiciele instytucji dofinansowujących projekt oraz wykonawcy projektu.

„RADPEC" SA, w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2015/2016 celem sprawnego rozpoczęcia dostaw ciepła, prosi Odbiorców o przesłanie harmonogramów napełniania instalacji centralnego ogrzewania. Przypominamy, iż w przypadku nie przygotowania instalacji, wniosek o rozpoczęcie dostaw ciepła nie będzie przyjęty do realizacji. Wzory wniosków o napełnienie instalacji odbiorczej oraz rozpoczęcie dostaw ciepła znajdują się w zakładce „Dostarczanie ciepła".

AirShow2015

RADPEC zaznaczył swoją obecność podczas Air Show 2015. Czapeczki z logo firmy były rozdawane w czasie pokazów lotniczych, a w miejscu imprez towarzyszących pokazom RADPEC zareklamował Ciepło Systemowe.
Na zdjęciu po lewej baner RADPEC-u nad sceną w trakcie występu zespołu Golden Life. Na zdjęciu po prawej widzimy uczestniczkę Air Show w stylizowanej na lotniczą furażerce reklamowej RADPEC-u.

rekord prezesPrezes Krzysztof Zborowski 22 lipca br. gościł na antenie Radia Rekord w audycji z cyklu „Gość Studia Lokalnego". Wywiad dotyczący wyzwań, przed jakimi stoi radomskie ciepłownictwo, przeprowadzał z prezesem redaktor Rafał Dziewięcki. W wywiadzie poruszano zagadnienia dotyczące dostosowania Spółki do wymogów ekologicznych od roku 2023, a więc od zakończenia okresu derogacji (przesunięcia w czasie wymogów dyrektywy o emisjach przemysłowych - IED).

 

Link do audycji opublikowanej na stronie Radia Rekord

Piknik2015 nr 2

Jedną z atrakcji 6. Radomskiego Pikniku Naukowego był "Ciepły Konkurs Piknikowy", w którym uczestniczyli młodzi mieszkańcy naszego miasta. Odpowiadali oni na pytania dotyczące Ciepła Systemowego oraz programu likwidacji niskiej emisji.

9 2 top625

RADPEC podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia". Zakres rzeczowy projektu uległ rozszerzeniu o 9 nowych zadań. Środki na te zadania RADPEC uzyskał w wyniku oszczędności przy realizacji projektu. W ramach nowych zadań łączna długość przebudowanych sieci wyniesie: 1322,5 mb. Zostanie też zmieniona technologia i materiały izolacji termicznej napowietrznej sieci ciepłowniczej przy ul. Energetyków o łącznej długości 1000 mb. Aneks przewiduje też dodatkową modernizację 9 węzłów cieplnych.