Dzisiaj jest: 21 Lipca 2018    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

diamentW tegorocznej X jubileuszowej edycji programu JAKOŚĆ ROKU 2015 Kapituła Programu przyznała Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna tytuł Diamentowa Jakość Roku 2015 w kategorii "Usługa" za usługę ciepłowniczą. JAKOŚĆ ROKU DIAMENT to najwyższe odznaczenie w programie i wyjątkowe wyróżnienie dla sześciokrotnych laureatów. Oznacza to, iż RADPEC S.A. dołączył do elitarnej grupy przedsiębiorstw w Polsce, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

- To kategoria wyjątkowo wymagająca, bo jak wszyscy wiemy, spełnianie oczekiwań jest rzeczą bardzo trudną. Myślę, że najważniejsze jest to, aby będąc usługodawcą wiedzieć, jak znaleźć równowagę między satysfakcją Klientów, zadowoleniem pracowników i wynikami biznesowymi firmy. Uważam, że udało nam się stworzyć taką równowagę i to jest klucz do sukcesu. Zawsze staramy się spełniać oczekiwania klientów i reagować na ich potrzeby – powiedział dr Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu RADPEC S.A.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:
- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%

W „RADPEC" S.A. 31 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25". Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2015 roku w ramach norweskiego mechanizmu finansowego.

Uczestnikom konferencji przedstawiono najważniejsze informacje o zrealizowanym projekcie, instalacji, dzięki której została podwyższona sprawność kotła i zwiększona skuteczność odpylania spalin. Podsumowaniem prezentacji była wizyta studyjna w miejscu realizacji inwestycji.

nor2

Ponad 350 uczniów klas pierwszych z radomskich szkół, uczestniczących w zorganizowanej przez dziennik „Echo Dnia" akcji „Pierwszaki", poznało nowe oblicze dobrze znanego Czerwonego Kapturka. Najmłodsi uczniowie mogli się również wykazać wiedzą o naszej firmie, jej działalności oraz związanych z ciepłem systemowym aspektach życia codziennego.

pierwszaki

Książeczki Czerwony Kapturek w mieście" i „Czerwony Kapturek w mieście zimą" dzieci otrzymywały przed wejściem na salę, w której odbywały się przygotowane dla nich w ramach akcji „Pierwszaki" konkursy. W książeczkach RADPEC-u Czerwony Kapturek uczy, jak oszczędzać ciepło i co robić, by w mieszkaniach było zawsze komfortowo, ciepło i przyjemnie. Konkurs o RADPEC-u, produkowanym przez firmę cieple systemowym i ogrzewaniu prowadził konferansjer imprezy, znany radomski dziennikarz radiowy, Wojtek Szymański. Pierwszoklasiści chętnie zgłaszali się do udziału w konkursie, a wybrani uczniowie na pytania, m.in. „Z czego RADPEC produkuje ciepło?", „Jakie kolory są w logo RADPEC-u?", „Skąd bierze się ciepła woda w karanie?", udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

RADPEC podsumował realizowany w latach 2012 – 2015 projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity zakres rzeczowy projektu objął wymianę 30,73 km rur sieci ciepłowniczych o średnicach od ø 32 do ø 600 na rury preizolowane, modernizację 194 węzłów cieplnych indywidualnych oraz 21 węzłów grupowych. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu:
• roczne zużycie energii cieplnej niższe o 75374 GJ,
• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 19710 ton,
• zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców w wyniku zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii.

end
Uroczystość zakończenia projektu odbyła się 18 września 2015 r. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, a wśród nich władze miasta z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, przedstawiciele instytucji dofinansowujących projekt oraz wykonawcy projektu.

„RADPEC" SA, w związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2015/2016 celem sprawnego rozpoczęcia dostaw ciepła, prosi Odbiorców o przesłanie harmonogramów napełniania instalacji centralnego ogrzewania. Przypominamy, iż w przypadku nie przygotowania instalacji, wniosek o rozpoczęcie dostaw ciepła nie będzie przyjęty do realizacji. Wzory wniosków o napełnienie instalacji odbiorczej oraz rozpoczęcie dostaw ciepła znajdują się w zakładce „Dostarczanie ciepła".