Dzisiaj jest: 16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

m iso2016„RADPEC" po raz kolejny odnowił posiadany od 2004 r. certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania: „Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Środowisko" przyznany mu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W imieniu Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA gratulacje z okazji odnowienia Certyfikatu ZSZ (wg norm ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004) złożyła na ręce prezesa Krzysztofa Zborowskiego Anna Wyroba, wiceprezes PCBC. Życzyła, aby otrzymany certyfikat stał się dodatkowym bodźcem do pracy na rzecz ciągłego podnoszenia jakości. "Będę zobowiązana za przekazanie wyrazów najwyższego uznania Pracownikom, których praca przyczyniła się do tego sukcesu oraz życzeń jak najlepszych efektów w dalszej działalności" - napisała Anna Wyroba w piśmie gratulacyjnym.

 

diamentW tegorocznej X jubileuszowej edycji programu JAKOŚĆ ROKU 2015 Kapituła Programu przyznała Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna tytuł Diamentowa Jakość Roku 2015 w kategorii "Usługa" za usługę ciepłowniczą. JAKOŚĆ ROKU DIAMENT to najwyższe odznaczenie w programie i wyjątkowe wyróżnienie dla sześciokrotnych laureatów. Oznacza to, iż RADPEC S.A. dołączył do elitarnej grupy przedsiębiorstw w Polsce, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

- To kategoria wyjątkowo wymagająca, bo jak wszyscy wiemy, spełnianie oczekiwań jest rzeczą bardzo trudną. Myślę, że najważniejsze jest to, aby będąc usługodawcą wiedzieć, jak znaleźć równowagę między satysfakcją Klientów, zadowoleniem pracowników i wynikami biznesowymi firmy. Uważam, że udało nam się stworzyć taką równowagę i to jest klucz do sukcesu. Zawsze staramy się spełniać oczekiwania klientów i reagować na ich potrzeby – powiedział dr Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu RADPEC S.A.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:
- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%

W „RADPEC" S.A. 31 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25". Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2015 roku w ramach norweskiego mechanizmu finansowego.

Uczestnikom konferencji przedstawiono najważniejsze informacje o zrealizowanym projekcie, instalacji, dzięki której została podwyższona sprawność kotła i zwiększona skuteczność odpylania spalin. Podsumowaniem prezentacji była wizyta studyjna w miejscu realizacji inwestycji.

nor2

Ponad 350 uczniów klas pierwszych z radomskich szkół, uczestniczących w zorganizowanej przez dziennik „Echo Dnia" akcji „Pierwszaki", poznało nowe oblicze dobrze znanego Czerwonego Kapturka. Najmłodsi uczniowie mogli się również wykazać wiedzą o naszej firmie, jej działalności oraz związanych z ciepłem systemowym aspektach życia codziennego.

pierwszaki

Książeczki Czerwony Kapturek w mieście" i „Czerwony Kapturek w mieście zimą" dzieci otrzymywały przed wejściem na salę, w której odbywały się przygotowane dla nich w ramach akcji „Pierwszaki" konkursy. W książeczkach RADPEC-u Czerwony Kapturek uczy, jak oszczędzać ciepło i co robić, by w mieszkaniach było zawsze komfortowo, ciepło i przyjemnie. Konkurs o RADPEC-u, produkowanym przez firmę cieple systemowym i ogrzewaniu prowadził konferansjer imprezy, znany radomski dziennikarz radiowy, Wojtek Szymański. Pierwszoklasiści chętnie zgłaszali się do udziału w konkursie, a wybrani uczniowie na pytania, m.in. „Z czego RADPEC produkuje ciepło?", „Jakie kolory są w logo RADPEC-u?", „Skąd bierze się ciepła woda w karanie?", udzielali wyczerpujących odpowiedzi.

RADPEC podsumował realizowany w latach 2012 – 2015 projekt „Zmniejszenie strat energii w sieci ciepłowniczej miasta Radomia" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowity zakres rzeczowy projektu objął wymianę 30,73 km rur sieci ciepłowniczych o średnicach od ø 32 do ø 600 na rury preizolowane, modernizację 194 węzłów cieplnych indywidualnych oraz 21 węzłów grupowych. Osiągnięte efekty w wyniku realizacji projektu:
• roczne zużycie energii cieplnej niższe o 75374 GJ,
• zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 19710 ton,
• zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców w wyniku zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii.

end
Uroczystość zakończenia projektu odbyła się 18 września 2015 r. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, a wśród nich władze miasta z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, przedstawiciele instytucji dofinansowujących projekt oraz wykonawcy projektu.