Dzisiaj jest: 25 Listopada 2017    |    Imieniny obchodzą: Katarzyna, Erazm, Klemens

Już po raz dziesiąty w dorocznym konkursie redakcja największego dziennika regionu świętokrzyskiego i radomskiego „Echa Dnia" nagrodziła firmy i instytucje tytułem „Lidera Regionu". Wręczenie nagród odbyło się 23 września br. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

Liderzy Regionu 2016

W każdej edycji wybierane są najlepsze firmy, instytucje i najbardziej zasłużeni ludzie, którzy przyczyniają się do rozwoju regionu i kraju. Nie inaczej było w tym roku. Statuetki i tytuły „Liderów Regionu" otrzymały firmy, które wniosły największy wkład w rozwój województwa mazowieckiego i kraju, nie tylko pod względem gospodarczym, ale także kulturalnym, naukowym czy sportowym. Nagrodzono firmy i instytucje, które dzięki swym sukcesom i profesjonalizmowi zarządzania czy wprowadzeniu nowoczesnych technologii wyróżniły się nie tylko w województwie mazowieckim, ale także w Polsce. Należy podkreślić, iż wiele z nich odnosi sukcesy na świecie.

 

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC Spółka Akcyjna w Radomiu od 50 lat jest największym i najbardziej doświadczonym w mieście i regionie producentem i dystrybutorem ciepła. W piątek 09.09.2016 w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbyła się Jubileuszowa Gala.

50a

m iso2016„RADPEC" po raz kolejny odnowił posiadany od 2004 r. certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania: „Jakość, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Środowisko" przyznany mu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

W imieniu Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji SA gratulacje z okazji odnowienia Certyfikatu ZSZ (wg norm ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 oraz PN-N-18001:2004) złożyła na ręce prezesa Krzysztofa Zborowskiego Anna Wyroba, wiceprezes PCBC. Życzyła, aby otrzymany certyfikat stał się dodatkowym bodźcem do pracy na rzecz ciągłego podnoszenia jakości. "Będę zobowiązana za przekazanie wyrazów najwyższego uznania Pracownikom, których praca przyczyniła się do tego sukcesu oraz życzeń jak najlepszych efektów w dalszej działalności" - napisała Anna Wyroba w piśmie gratulacyjnym.

 

diamentW tegorocznej X jubileuszowej edycji programu JAKOŚĆ ROKU 2015 Kapituła Programu przyznała Radomskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej „RADPEC" Spółka Akcyjna tytuł Diamentowa Jakość Roku 2015 w kategorii "Usługa" za usługę ciepłowniczą. JAKOŚĆ ROKU DIAMENT to najwyższe odznaczenie w programie i wyjątkowe wyróżnienie dla sześciokrotnych laureatów. Oznacza to, iż RADPEC S.A. dołączył do elitarnej grupy przedsiębiorstw w Polsce, które mogą poszczycić się tym wyróżnieniem.

- To kategoria wyjątkowo wymagająca, bo jak wszyscy wiemy, spełnianie oczekiwań jest rzeczą bardzo trudną. Myślę, że najważniejsze jest to, aby będąc usługodawcą wiedzieć, jak znaleźć równowagę między satysfakcją Klientów, zadowoleniem pracowników i wynikami biznesowymi firmy. Uważam, że udało nam się stworzyć taką równowagę i to jest klucz do sukcesu. Zawsze staramy się spełniać oczekiwania klientów i reagować na ich potrzeby – powiedział dr Krzysztof Zborowski – Prezes Zarządu RADPEC S.A.

Na podstawie Art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, tj. obowiązku publikacji na stronie internetowej przedsiębiorstwa informacji dotyczącej procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w cieple dostarczonym do sieci ciepłowniczej informujemy, że udziały te w roku 2015 wyniosły:
- ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 0%
- ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów - 0%
- ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0%

W „RADPEC" S.A. 31 grudnia 2015 roku odbyła się konferencja prasowa związana z zakończeniem projektu „Ograniczenie emisji spalin poprzez modernizację kotłów WR-25". Projekt realizowany był w okresie od czerwca 2012 do grudnia 2015 roku w ramach norweskiego mechanizmu finansowego.

Uczestnikom konferencji przedstawiono najważniejsze informacje o zrealizowanym projekcie, instalacji, dzięki której została podwyższona sprawność kotła i zwiększona skuteczność odpylania spalin. Podsumowaniem prezentacji była wizyta studyjna w miejscu realizacji inwestycji.

nor2